jueves, 29 de julio de 2010

Rectificación


Domingo D’Emeri e Ortoño

Témonos que referir de novo a Domingo D’Emeri para facer unha rectificación a entrada anterior.
En realidade conta Pérez Constanti, que foi contratado para facer unha imaxe de San Andrés para Ortoño, imaxe que hoxe se conserva. Sen embargo en vez de labrar o Cristo da Caridade o que se lle encomendou foi facer os releves da Virxe María e de San Xoán apóstolo, as dúas imaxes que tradicionalmente acompañan a Xesús no calvario. Estas imaxes eran para poñer en unha “caxa de arriba”, que viría sendo un pequeno camarín en riba do de San Ándres que estaría abaixo sendo a imaxe principal de aquel presunto altar lateral. Hoxe conservase na parte alta.


San Andrés de Domingo D'Emeri ca.1629

Do Cristo crucificado nada se conta, de sen dubida tería que tratarse de outro de dimensións inferiores o que actualmente se conserva. Sen embargo no libro de fabrica, cando en 1754 morre D. Ygnacio Antonio Seares, párroco que fora de Ortoño durante 50 anos, faise inventario dos bens que ese momento había. E dise que se conserva na sancristía un Cristo crucificado que o párroco defunto doara a parroquia. Por tanto o Cristo da Caridade é de un actor descoñecido da primeira metade do s. XVIII.

No hay comentarios:

Publicar un comentario