domingo, 29 de enero de 2012

Outros curas III


Andrés Barreyro


Moitas veces pensamos que a sociedade actual bule de cuestións e problemas propios dela e do momento presente. E sen embargo, a maior parte deles, sobre todo os que xiran en torno ó home son xa moi vellos, son por decilo de outra forma intemporais. Nihil novum sub sole, non hai nada novo baixo o sol, di  o Eclesiastés.

Na introdución a esta serie de biografías de outros curas que non foron párrocos de Ortoño pero dalgunha forma vinculados, xa falamos das distintas motivacións e formas de actuar que se podían dar no estado eclesiástico ó longo da historia. Pero esto sirve para calquer eido ou medio humano, onde uns optan por facer do seu curso vital un servicio ós demais e outros un servicio a si mesmos, e as veces un mal servicio.

Este é o caso de Andrés Barreiro, veciño da parroquia de Ortoño, que viveu a cabalo dos s. XVII e XVIII tendo unha biografía un tanto escabrosa.
Era fillo de Domingo Barreiro, veciño do lugar de Maguxe, e seguramente neto de Juan Barreiro e María de Caxade, dos que xa falamos con motivo da fundación trixésimo terceira do libro de Fundacións da parroquia de Ortoño. Non coñecemos a data do seu nacemento, pero o máis probable é que nacera cara 1640 ou 1641. Cara 1662 atopámolo matriculado na universidade de Santiago cursando teoloxía. Ata ese momento non hai outros datos, pero catro anos despois facémonos unha idea da súa personalidade ó atopalo litigando nada menos que co xuíz eclesiástico de Santiago.
Previamente hai que ter en conta que no antigo réxime, os relixiosos e ordeados estaban fora da xurisdicción da xustiza civil. Calquer cuestión ou delito tíñase que dirimir na xustiza eclesiástica, o que na practica dáballes un estatus diferente.
Parece ser que Andrés afixérase a unha vida moi licenciosa pasando a ser practicamente criminal. Pero como xa estaba ordeado de prima tonsura pertencía ó estado eclesiástico e nel debeu encher moitos expendientes. En particular ó referido a noite do 20 de xullo de 1666.
Aquela noite Juana Denxo, muller de Juan Vázquez, veciños do lugar de Pousada na parroquia de Ames, foi o muiño a moer. Acompañábaa súa filla Isabela Vázquez e un criado mozo chamado Alberte Fernández. Cara media noite chegan ó pe do muíño dous homes que tentan entrar pola forza nel. Tratábase de Andrés Barreiro e un amigo e veciño seu, Alberte de Sebe, fillo de Juan de Sebe, tamén da parroquia de Ortoño. As mulleres cheas de medo tentan pedir auxilio, sen conseguilo. É sen embargo Alberte Fernández o que logra escapar e chegar a aldea de Pousada para dar voz de alarma. Tropezase con outro veciño, Roque de Lago que avisa a Juan Vázquez e con máis xente chegan ó lugar de autos, ou sexa o muíño, que por certo era propiedade de un tal Francisco de Enxo.
Alí atópanse a porta rompida e o tal Andrés con un varal e unha daga a cintura e na man unha pistola e o seu cómplice Alberte de Sebe con outro varal. Juana e a súa filla Isabel estaban dentro queixándose e laiadose de que os intrusos lle apagaran o lume e que querían abusar delas. Ante esta situación os dous extraños forcexearon cos veciños de tal forma que o dono do muíño Francisco Denxo recibeu un pau na cabeza por parte de Andrés. A cousa non debeu ir a máis pero a xente de Pousada moveronse e deron parte a xustiza eclesiástica de Santiago. Está a traves do seu xuíz, Don Antonio de Aguiar vai contra Andrés Barreiro, pero este alega que tiñan sido os demais os que se meteran con el e considerase inocente. Non coñecemos o final desta historia pero ilustra o tipo de persoaxes que se movían pola bisbarra hai máis de trescentos anos. No preito falase de que a xente tíñalle medo, xa que non soia vestir sotana e sempre ía armado. Tiña mal caracter, e soia ser irrascible, chegando a amenazar a varias persoas. Frecuentaba as tabernas e era adicto a bebida, andando todo o día de un lugar para outro.
Visto o visto, era obvio que non ía progresar máis na súa carreira eclesiástica, xa que as informacións serían negativas. Sen embargo chegou a ser presbítero, seguramente debido ó apadriñamento de algunha amistade, pero xa fora do ambitio do clero regular da diócese.
Esto sábese polas actas de visita dos visitadores eclesiásticos ás parroquias. Así cara 1674, cando contaba con 34 anos vémolo investigado en secreto polos responsables diocesanos. Sabemos que estaba suspendido, e que o 27 de setembro concedeselle licencia por catro meses de confesión, pero o 15 de outubro elle retirada, abducindo o visitador que: “es hombre de mal vivir, bebe mucho y es inquieto”. Cousa que xa se indica no encabezamento do seu expediente: “ Andrés Barreyro = clérigo mercedario, es buen estudiante pero poco modesto y muy altivo en sus acciones, tanto que en esto todos le çensuran y  a tenido algunos lançes pesados

http://www.mercedaragon.org/ficheros/noticias/62_DSC_0120.JPG
 Relixiosos co habito mercedario.Seguramente Andrés non escolleu ser cura, non era a súa vocación, se non que foi unha imposición familiar. Incluso aínda despois de feitos como os acontecidos en Pousada, a familia tiña influencia suficiente para conseguir que se ordeara de presbítero dentro da orde da Merced, a través do convento de Conxo.
A derradeira nova que temos del data de 1699, cando funda unha misa perpetua polo eterno descanso da súa avoa María de Caxade. Non sabemos cando morreu, pero semella que co paso do tempo o seu caracter foi mudando e acougando.

viernes, 27 de enero de 2012

Libro de fundacións XXXIV

Fundación trixésimo cuarta.

23 de outubro de 1669

Esta é unha fundación da que non temos a penas datos xenealóxicos. Foi feita ou recordada en 1669 por Juan Ferreiro “o vello” de Bertamiráns, e tratábase de dúas misas pola Nosa Señora da O, a primeiros de decembro. Eran pola memoria de Alberte do Casal, veciño que fora da feligresía de Ortoño. Non se fala de ningún parentesco entre o defunto e o obrigado.
Quizais sexa a fundación da que temos máis información sobre os seus cumpridores, pero dos que menos sabemos das súas familias. Sen embargo os bens hipotecados tiñan que estar no lugar de Bertamiráns. De alí eran Jacinto de Orta a finais do s. XVII, Diego Pérez e Pío Sardiña a finais do XVIII.

viernes, 20 de enero de 2012

Vías de comunicación VAs vías principais que configuraron e artellaron a remodelación feita a finais do s. XIX no entorno da parroquia de Ortoño, foron a nova estrada de Santiago a Noia e a que partía de Bertamiráns cara Firminstáns co obxetivo de conectar co tren na Escravitude.
Sen embargo como se pode entender, moitos outros lugares e mesmo parroquias enteiras da bisbarra e val da Maía quedaron como estaban dende había séculos. Seguían empregando as mesmas corredoiras que unían as aldeas e as agras e os montes. Así, para ir a Santiago ou a Padrón non había máis que ir recorrendo aqueles camiños medievais ata chegar a algún punto da nova rede viaria, xa máis moderna e un pouco máis dereita.
Non é de estrañar que a primeiros do s. XX os veciños das distintas parroquias se fosen movendo para buscar solucións a este problema. Así comisión de varias parroquias deberon facer xestións ante Domingo Paramés, da Casa de Granxa da Peregrina, en Bertamiráns, que daquela ostentaba cargos públicos en Madrid.
Aquelas xestións saíron ben, e deron como froito unha nova estrada, a que unía a Escravitude cos Barreiros. Ou sexa, a estrada que parte da Picaraña e ven por Bastavales, Os Ánxeles, e despois sigue cara Negreira.Fotografía aportada por un descendente da familia Paramés García-Barros. Ó pe podese ler: "1917 - Comisión de varias parroquias en el momento de hacer la entrega a Domingo del coche, regalo de las mismas, por suscripción popular, en agradecimiento por haberle conseguido la carretera de la Esclavitud a los Barreiros."


Aquelo foi en 1917, e os mesmos veciños que a pediran agradecéronlle a Domingo Paramés as xestións regalándolle un coche de cabalos. Existe como se pode apreciar, fotografía do momento da entrega, que foi na eira da casa da Granxa da Peregrina, Bertamiráns.
A estrada a Negreira xa fora feita con anterioridade. Non sabemos se en 1885 con motivo de achegarse o ferrocarril ou antes. Despois máis tarde fixéronse outras, coma a que vai dende o cruce da Gandra, nos Ánxeles cara a Luaña e Cornanda. Deste xeito foise cambiando o sistema vial antigo por un menos antigo.

martes, 17 de enero de 2012

Vias de comunicación IV


Xa viñemos falando en artigos anteriores sobre as vías de comunicación no val da Maía, e sobre todo as que atravesaban a parroquia de Ortoño.
Tratamos hoxe sobre unha conexión feita con posterioridade a estrada de Santiago a Noia, que sustitueu o antigo camiño real. Tratase da estrada da deputación que uniu Bertamiráns ca Casalonga, en Calo. Aínda que en realidade non era a Calo a onde se pretendía ir.

Recordemos como xa contamos na entrega II, que o camiño real dos portos de Muros e Noia a Santiago viña atravesando a parroquia dos Ánxeles por onde hoxe o fai practicamente. Sen embargo cando entraba na parroquia de Ortoño comezaba a desviarse cara o sur para dirixirse cara a ponte da Condomiña e seguir cara Bugallido e chegar a Santiago, por un itinerario semellante o que percorre o autobús urbano.
Posteriormente na década dos 60 do s. XIX e en virtude do plan nacional de estradas, esta habíase de trazar por Villestro Roxos e o Monte de Lapido de forma que entraba en Bertamiráns pola actual Av. da Maía. Quedaba deste xeito fora de esta vía a ponte da Condomiña, antano tan transitada e tamén por iso tan reparada do seu uso.
Pero esta ponte que uniu e une a metade sur ca norte da parroquia, no s. XIX seguía a ser moi importante e non se podía prescindir dela.
É desta forma que neste proxecto é novamente tomada en valor para facer pasar unha estrada que había de unir Bertamiráns ca nova Estación de Ferrocarril da Escravitude.
Deste proxecto xestado en 1885, tivemos novas a través como é costume dos documentos privados que gardan os veciños de Ortoño. Tratase dunha nota informativa emanada na Deputación Provincial da Coruña en maio de aquel ano, no que informa ó concello de Ames, se supón, da posta a punto do proxecto e de que este debía ser exposto publicamente durante un prazo de 30 días. Non sabemos porque un particular tiña na súa casa este tipo de notificacións entre administracións publicas, quizais tiña algún tipo de cargo no concello e gardou esta notificación cando xa non tiña interese.
Documento privado atopado no arquivo particular dun veciño de Ortoño.
Esta era a estrada que uniu a que viña de Santiago cara Noia ca ponte da Condomiña, o que hoxe ven sendo a Rúa do Alcalde Lorenzo. A partir de aí seguiu o camiño real ata Bugallido e despois outras vías antigas cambiando e atallando algo. Este camiño, non era nin moito menos asfaltado senón que viña sendo un camiño de terra, coma a estrada que saía de Bertamiráns cara Negreira. Daquela hai fotografias antigas dos anos trinta do s. XX na que se ve claramente o seu firme. Por outro lado que unise Bertamiráns ca estación non indicaba que Bertamiráns fose un lugar importante se non máis ben que tratábase de un no de enlaces con varios camiños, que o facían un lugar moi transitado.

Rúa do Alcalde Lorenzo na actualidade, en Bertamiráns.

Recordemos tamén, como o primeiro proxecto de unir por ferrocarril Santiago e Carril tiña pensado pasar pola parroquia de Ortoño onde tería unha estación, xa que era alí onde se había de unir a varias vías antigas que artellaban todo o territorio ó oeste de Santiago.
Seguramente cando o primeiro proxecto non foi a diante e o ferrocarril trazouse máis ó leste, tívose que compensar con un camiño que o fixera máis accesible.

viernes, 13 de enero de 2012

Libro de fundacións XXXIII


Trixesimo terceira fundación.


14 de decembro de 1669

Como outros máis en 1669, Antonio Barreiro de Maguxe remexe nos papeis vellos acordándose de que súa nai María de Caxade impuxera unha misa de fundación pola súa alma.  María xa habería moitos anos que morrera, pero o antigo libro de fundacións perdeuse, como xa tiñamos especulado, nun incendio na reitoral. Así que Antonio tivo que renovar os documentos ante Antonio López Rocha para a fabrica tivera de novo un documento sobre aquela misa que se tiña que dicir por San Xoán.

Os Barreiro de Maguxe son unha familia xa antiga da parroquia. Sabemos da súa presenza dende a primeira metade do s. XVI, e incluso o apelido “do Barreiro” aparece na relación dos foreiros do señor de Altamira en 1458. Precisamente, os Barreiro de Maguxe coñecémolos por mor dos foros e a voces destes que o condado de Altamira lles fixeran.
En canto a María Caxade e o seu home, Juan Barreyro, temos noticias de que foron xentes ben posicionadas no contexto social e económico da parroquia de Ortoño na primeira metade do s. XVII. Juan era fillo de Juan Barreiro “el viejo” de Maguxe, casado con Dominga González, dos González da Condomiña. Por outro lado María de Caxade proviña de Santa María de Luou. Levaban de mans do conde alo menos un tercio de todo o lugar, e non soamente en Maguxe, se non que ademais tiñan moitas outras propiedades en outros lugares de outras parroquias, ademais de Ortoño e Luou. No futuro voltaremos a este matrimonio do que temos atopado novas interesantes na documentación.
María de Caxade deixara un ferrado e medio de trigo que tiña que pagar Francisca García do Rial. Entre 1816 e 1829 é un tal Manuel García de Rial o que paga a misa de fundación. Despois non sabemos quen máis a pagou, pero pagouse ata 1868, unha data xa moi tardía para este tipo de misas de fundación.  En tempos de Bernardo Crespo Varela, o derradeiro cura do s. XIX, Ramón García dos Ánxeles presenteou escritura de redención da misa de María de Caxade.

sábado, 7 de enero de 2012

Concordias VI

O nacemento do InstrumentoVoltamos de novo a nosa parroquia de Ortoño para botar luz sobre un enigma antigo que á postre resulta ter sido unha concordia entre antigos moradores de un lugar singular.

Hai xa tempo falamos da orixe e posible nome antigo do que supoñiamos vello lugar do Instrumento ó carón do lugar de Lapido, e á beira do río Sar. Inducidos polo libro da cofradía de San Antonio e San Roque de finais do s. XVII, onde aparecían varios cofrades dun descoñecido lugar chamado Ribas de Mar, supuxemos a falta de máis novas e a coincidencia de aqueles nomes con antepasados veciños do lugar, que aquel era o Instrumento de hoxe. Por algunha razón o nome cambiara debido posiblemente a algunha contenda xudicial sobre o lugar, a cal tería rematado con un documento singular ó que despois se referirían sempre, ata chegar un tempo en que xa non se sabía o seu significado. Hai que ter en conta que nos s. XVI e XVII, era moi común chamarlle instrumento a calquera documento xudicial ou procesal. As sentenzas, acordos, e outras escrituras chegaron naquel tempo a seren efectivos “instrumentos” que tiñan unha forza enorme. Daquela ven o refrán que os papeis fan calar as barbas.Deste xeito tamén parecía coherente pensar que aquela suposta contenda puidera estar relacionada ca parroquia de Bugallido, xa que hai unha parte do Instrumento de Ortoño e outra de Bugallido.

Ponte do Instrumento. Está xa na parte de Bugallido.

Pois nin unha cousa nin a outra. Nin o Instrumento se chamou nunca Ribas de Mar, nin sabemos de ningunha contenda con Bugallido, nin tan sequera foi no pasado un lugar de seu na parroquia de Ortoño, se non que sempre estibo dentro e formando parte de Lapido.
É máis, semella que no horizonte da memoria documental ca que podemos traballar, non máis ala da primeira metade do s. XVI, era un paraxe inculto e deshabitado do enorme lugar de Lapido, da mesma parroquia. Sen embargo a súa orixe seguía sendo un enigma, salvo pola teoría contada.

Pois ben parece que nun tempo antigo indeterminado, os veciños de Lapido aproveitaron a orografía do seu lugar para sacar auga dos cursos fluviais e así regar e facer máis fértiles as súas terras. Sacouse auga do río Sar pero tamén do seu afluente o máis lonxano río de Roxos, xa que o lugar testa con el. Os levadores de tan dilatados terreos de monte non se opuxeron nin pediron satisfacción algunha, de tal forma que os demais veciños en “satisfacción”, non soamente lles deixaron o uso de tales terras sen ter que pagar renda algunha, se non a posibilidade de construír nelas as súas casas. E para que puidera ser, consentiron pagarlles as rendas entre todos e deixalos exentos.

É interesante esta situación. No pasado, e tamén en case todos os tempos, son os poderosos os que outorgan mercedes e privilexios. Neste caso, son os mesmos iguais os que, de forma colectiva, outórganlle ó seu próximo algo que non poderían soñar para si: ter terra e casa propia sen pagar impostos. E para que puidera ser cárganse eles, de forma solidaria e proporcional, cos gastos e impostos de aqueles para sempre. ¿Onde se viu hoxe algo semellante?. Se o traduciramos a hoxe en día, sería como os veciños dun edificio en gratitude por algún beneficio común obrado por un deles, lle domicilian nas súas contas bancarias a partes iguais os recibos da auga, luz, e todos os impostos municipais,e !para sempre!

Quizais puidérase pensar que un trato deste tipo tivo que saír dunha noite de excesos etílicos. Pero nada máis lonxe, xa que aínda que se puidera pensar ó lado da almofada, o trato tivo que materializarse nun documento ante notario e con todas as garantías que esixía a lei. Aquel documento, aquel instrumento, que debeu dar que falar en toda a comarca, pola súa singularidade e forza, foi o que ó final foille dar nome as casas e terras dos afortunados gratificados.

Estas novas saíron dun vello preito sobre os dominios do lugar de Lapido, onde estaba incluído o Instrumento. Unha testemuña afirmaba cara mediados do s. XVIII que tiña catro casas e que non pagaban nada: “....en satisfación de las presas y llevadas de agua que sus antezesores permitieron se sacasen para el riego de los vienes de dicha aldea de Lapido aviendo les permitido los antezesores de los posedores actuales de ellas el uso sin pension alguna siendo monte ynculto aquella situación en donde despues fabricaron dhas casas y reduxeron a cultura una porcion expaciosa y en esta forma se lleva, y lo rreferido ha prezedido a mucho tiempo....”


Outro día falaremos do misterioso e descoñecido lugar de “Ribas de Mar”.

lunes, 2 de enero de 2012

Indice de matrimonios


Libro VI de matrimonios (1894-1938) Arquivo parroquial de San Xoán de Ortoño.


Para rematar de completar o índice de matrimonios, faltábannos os anos que comprenden dende 1894 ata o 1911, data na que se cumpren os cen anos dos datos que se poden publicar.
Tales anos están recollidos nos primeiros 90 folios do VI libro de matrimonios da nosa parroquia de San Xoán de Ortoño, que aínda se garda no Arquivo Parroquia en Ortoño.

Velaquí van: 


1894
Pedro Mata Veaño                            c                      María Manuela Mariño           
Antonio Vázquez                               c                      Encarnación Manuela Tasende
Manuel Ramón Vilacoba                   c                      María de los Dolores Josefa Seco
1895
Francisco Figueiras Pérez                  c                      María Esclavitud Conde        
Rosendo López de la Torre               c                      María Manuela Iglesias Rodríguez
José Emposta                                    c                      Manuela Arufe
Jacinto Sanmartin                              c                      Teresa Varela
Ramón Aparicio                                c                      Manuela García
 1896
Domingo Portela                               c                      Dolores Fiaño                        
Manuel Mariño                                 c                      Mercedes Viojo
D. José Pereiro Gómez                     c                      Josefa Martínez
Andrés García                                  c                      Josefa Mourelle
Vicente Varela Nimo                        c                      María Josefa Domínguez
Antonio Otero Brea                          c                      María Míguez
   1897
Perfecto Conde                                c                      Josefa Veiga                        
José García                                      c                      Dolores Gesto
José Martínez                                   c                      Josefa Rivas
D. Manuel de Acosta y Sanz             c                      Manuela Mourelle
José Blanco                                      c                      Dominga Otero
Andrés Vázquez                                c                      Josefa Caamaño
Luís Teadosio                                    c                      Asumción Yglesias
José Rodríguez                                  c                      Manuela Tasende
Antonio da Pena                                c                      María de la Concepción Lapido
Luís Varela                                        c                      Concepción Rial
Manuel Calvo Otero                          c                      Castora Pazos
D. José Benito Vidal Gándara            c                      Manuela Souto
Manuel Yglesias Casuso                    c                      Concepción Sebe
José Yglesias                                     c                      Juana María de las Nieves Calvo
1898
Manuel Rodríguez Baameiro              c                      Nemesia Vigoy                      
Santiago Moroño Santomil                 c                      María del Carmen Martínez Barral
Manuel Viojo                                     c                      María Josefa Vázquez
Manuel Guardado Costa                    c                      Amalia Duran
Benito Fiaño                                       c                      Manuela Fontao
Marcial García Guimarey                    c                      Concepción Tejo Fontao
Ramón Regueiro Barreiro                   c                      Josefa Seijo Calveiro
Jorge Vilariño Gómez                         c                      Manuela Rodríguez Castro
Dámaso Castro Fuentes                     c                      Flora Sardiña
Manuel Amarelle Antelo                     c                      Vicenta Rey Crespo
Benito Viojo                                      c                      Manuela Vigoy
Camilo García Gil                              c                      Dolores Recaman Vilacoba
José Rey Lata                                    c                      Adelaida Salaño
Antonio Abet                                     c                      Carmen Castro Vargo
Vicente García Baliño                         c                      Dolores García Mourelle
Alonso Recarei Ferreiro                     c                      María del Carmen Pérez Verde
Antonio Villar García                          c                      María Míguez
Juan Érasmo Barreiro                         c                      María Salaño Martínez
Manuel Romariz González                  c                      Teresa Sebe Mariño
Constantino Maroñas Nieto                c                      María García
1899
Ramón Choren Transmonte                c                      Generosa Bargo Rodríguez    
Jesús Crespo Núñez                           c                      Mª de la Concepción Freire Salaño
José Pastoriza Gil                               c                      Josefa Antelo Corral
Andrés Mosquera Vietes                    c                      Vicenta Vidal
Antonio Aido Pallas                            c                      María Manuela López Mariño
José Dubra Lois                                 c                      Carmen Balsa Rey
Manuel Fernández Garaban                c                      Carmen Patrón Míguez
José ¨Fernández Garaban                   c                      Vicenta Patrón Míguez
 1900
Agustín Antelo Recarei                       c                      Manuela Pérez Domínguez   
Francisco Ferro Fontenla                    c                      María del Carmen Val Mourelle
Francisco Castiñeiras                          c                      Ramona Rosende
D. Manuel Juinte Vázquez                   c                      Manuela Freire Álvarez
Cayetano Araujo                                c                      Manuela Álvarez
Andrés Figueiras                                c                      María Freire
Gumersindo Freire                             c                      María Cortiñas
Ramón Lesta Vázquez                       c                      Manuela Ignacia Bustelo Álvarez
1901
Baldomero Suárez                             c                      Minia Villar                            
Manuel Fernández                             c                      Teresa Martínez
Manuel Lorenzo Tembra                    c                      Carmen Dopazo Martínez
Manuel Manteiga Ortoño                   c                      Dolores Barro Martínez
Manuel Carballal                                c                      María vidal Álvarez
Manuel Garaban                                c                      Dolores Garaban
José María Garaban                           c                      Dolores Garaban
José Martínez                                     c                      Encarnación Bustelo
José María Cordeiro                           c                      Concepción Iglesias
Francisco Álvarez                              c                      María Iglesias
Manuel Lorenzo                                 c                      Josefa Seco
  1902
Manuel Vidan                                    c                      Vicenta Lago                       
Manuel Capeans                                c                      Carmen López
Manuel Nimo                                     c                      Manuel Illodo
José Rodríguez                                  c                      Consuelo Vilacoba
José Baleato                                      c                      Concepción Garaban
Feliz Abeledo                                    c                      María de los Dolores Barbeito
Antonio Barral                                   c                      Dolores Mourelle
Francisco Gómez                               c                      María Obdulia Caamaño
 1903
José Silvariño                                     c                      Dolores Chayan                    
Antonio Vázquez                               c                      María Guimarey
José Reinoso                                      c                      María Vázquez
Vicente Villaverde                             c                      Eusebia Rey
Antonio Ortiz                                    c                      María Manuela Vilanova
Manuel Salaño                                   c                      Dolores Calvo
José Lamas                                         c                      Manuela Mouriño Vilacoba
José Seijas García                              c                      Rosa Suárez
Francisco Duart Fonseca                   c                      María Vázquez
Antonio Díaz Tarrio                           c                      Dolores Castiñeiras Freire
Ramón Caamaño Silva                      c                      María Bouzas Barreiro
Antonio Otero Brea                           c                      Concepción Pérez Verde
Manuel Benito López                        c                      Minia Fernández
1904
Manuel Capeáns Riveiro                    c                      Carmen Cordeiro Míguez      
José Abeledo                                     c                      María Encarnación Álvarez
Constantino Álvarez                          c                      Ramona Alamancos
Julián José Capeáns Riveiro               c                      Josefa Martínez Tembra
Manuel Ferro Rey                              c                      Consuelo Fernández
Juan Pampín                                       c                      María Chayan Freire
Francisco Casal Tarrio                       c                      Manuela Vázquez
José Pastoriza Fernández                   c                      Ramona Minia Bustelo Álvarez
Pedro Rey Barreiro                             c                      Ramona Vilas
1905
Manuel Castro Nieto                           c                      Castora Chaves Suárez          
José Mosteiro García                          c                      Peregrina Rosende
José García Salgado                            c                      María Josefa Iglesias
Jesús Piñeiro Rivas                              c                      Dolores Alamancos Rodríguez
José Vázquez Vilaseco                        c                      Manuela Iglesias
Eusebio Castiñeiras                             c                      María Teresa García
José del Río                                        c                      Vicenta Lodeiro Salaño
Jesús Camera                                     c                      María Manuela Vázquez
Severino Gesto                                   c                      María del Carmen Martínez
Diego Fernández Avalo                      c                      Antonia Gende Franqueira
Manuel Castro                                   c                      Manuela Fernández
 1906
José Proupín                                      c                      María Manuela Pena Rial      
Ramiro López Fernández                   c                      Manuela Castiñeiras
José Núñez                                        c                      Vicenta Antelo Míguez
Santiago Vidal Castro                        c                      María Manuela Sánchez Suárez
José María Arufe Freire                     c                      Carmen Álvarez Vidal
Domingo Veiroa Ortoño                    c                      Dolores Cordeiro Casuso
Fernando Vidal Garaban                    c                      María Manuela Salaño Patrón
Francisco Rial Montaña                     c                      Encarnación Lago Carreiro
José Mouriño Vilacoba                      c                      Josefa Vidal Cordeiro
1907
Gumersindo Freire                             c                      Peregrina Martínez Lesteiro   
Manuel Reino Loureiro                      c                      María Salaño Nimo
Francisco Salaño                               c                      Ramona Castiñeiras Freire
José Vicente Antelo Corral                c                      María Manuela Fernández
Manuel López García                        c                      Isabel Lesteiro Martínez
Vicente Arufe Dopazo                       c                      Mercedes Castiñeiras Freire
Antonio Albardonedo Rey                 c                      Urbana García Suárez
José Capeáns Vidal                           c                      María del Carmen Garaban Patrón
José Ameneiro Lens                          c                      Encarnación Lastes Dopazo
1908
Juan Francisco Rial Pérez                  c                      Florinda Álvarez Amigo        
Manuel Varela Carro                         c                      Pilar Seijas García
Julián Brea y Brea                              c                      Dolores Bustelo Álvarez
Ramón Capeáns Ribeiro                    c                      Vicenta Arufe Dopazo
Emili Baliña Lago                               c                      Mª Carmen Florinda Vidal Martínez
 1909
Francisco Antelo Calvo                     c                      Rosa González                      
Domingo Gato Couselo                     c                      Mª de la Concepción Lago Gato
Manuel Abelleira Calvo                     c                      Castora Patrón Míguez
Manuel Estalote                                 c                      Antonia Castiñeiras
José Eugenio Bernardo Barreiro Arufe           c          Carmen García Mariño
José Verde Freire                              c                      María del Carmen García Vidal
José María Vázquez Pulleiro              c                      María del Carmen Chayan Freire
Francisco Liñares Suárez                   c                      Mª de las Mercedes Capeáns Riveiro
Ramón Rodríguez Castro                   c                      María Rial Tasende
Cecilio Capeáns Ribeiro                     c                      Maria Peregrina do Pazo Martínez
Manuel Mouriño Vilacoba                  c                      Concepción Patrón Garaban
1910
Manuel Quintáns                                c                      Mª Consolación Grela            
José María Ameneiro Brea                 c                      María García Carneiro
José Martínez Vieites                         c                      Concepción Vello Crisman
Vicente Seijo García                          c                      María Josefa Vilacoba Vilacoba
Manuel Romero Ameal                      c                      Elvira Pérez Vidal
Manuel Emilio Vara Sánchez              c                      Manuela Conde
Benigno Suárez Lesteiro                     c                      Camila Fontao
Avelino Severino González España     c                      Ascensión Martínez
1911
José Martínez Picón                           c                      MªCarmen Barreiro Martínez 
D. Vicente Ferreiro Cambón              c                      Dª Josefa Muíña
Marcelino Abeledo Álvarez                c                      Elena Rodríguez Mera
Domingo Budiño Couso                     c                      Rosa Rey
José Baños Vidal                               c                      María Manuela Lago Gato
Fermín Fernández                              c                      María Corral
Manuel Lodeiro                                 c                      Ines Mourelle
Ricardo Muíño López                        c                      Mercedes Garlit Mariño