domingo, 9 de agosto de 2009

As Cortes II. O apeo.

Anque o apeo que se fixo en 1849 para o derradeiro prorrateo das Cortes é máis detallado, mostramos aquí o primeiro que se fixo en 1563 ante o notario Jacome Fernández para o seu señor o Conde. Esto é o que di Pedro Fernández, “o vello”, un dos moradores no lugar:


..que los dichos lugares das Cortes se parten e demarcan por los límites e demarciones siguientes, es a saber comenzando, en el marco que esta en la partición de los lugares da Cachela e Sisalde de su Señoría, e de alli al río Sar, e por el dicho río arriba hasta dar en los casares das Poynjeiras que son del Cabildo de Santiago, e de allí se vuelve por los términos de los dichos lugares del Cabildo, hasta dar en los agros de Cobastros, que son de su señoría, e de allí va a dar en un valo que divide estos dichos lugares, con el lugar de la Yglesia, e de allí al molino de Artoño, e de allí a frada montes a dar por el valo que va a la Cachela, e que dentro de estos dichos limites e demarcaciones, dice el testigo, se incluyen todas las casas, cortes, molino, eiras, corrales, cortiñas, huertas, heredades, prados e las más heredades declaradas, anejas e pertenecientes, a estos dichos lugares, excepto que dentro de estos dichos limites e demarcaciones entran los lugares Dartoño que son de su Señoría con dos agros como están sobre si cerrados e valados, e con mas una leira que va en la agra de Pumariño, e ansi mesmo entran en los limites de estos dichos lugares otros dos lugares de Maguxe, que son de su Señoria con dos prados que se dicen Covastros, y el agro de Longras, como están sobre si rodados, e mas el agriño de Rianjo, e que esta es ansi la verdad, e lo que sabe...De este xeito sabemos que dentro das Cortes entraban os lugares de Maguxe e de Ortoño, pertencéndolle ó primeiro os agros de Cobastros, Ribeira de Maguxe e o Rianxo, e o segundo Ribeira de Ortoño, e o Pumariño de Ortoño.
Todos os nomes dos agros e paraxes tiñan un significado. O Pumariño xa nos indica que en algún tempo houbo maceiras, quizais para a producción de sidra. Do mesmo xeito é o topónimo Ameixeiras, lugar onde houbo ameixas. Máis cara o norleste hai un grupo de topónimos interesantes: Agro dos Barreiros, Devesa da Telleira e Agro de Cobastros, todos eles nos falan de que alí houbo un forno para cocer tella e ladrillo, industria que perdurou na bisbarra ata non hai moito tempo. O Agro do Muíño indícanos a existencia de outro máis cara o oeste do que hoxe se conserva. Topónimos como Agro dos Pachóns, ou Ribeira nova dos Barreiros, indican propiedades de familias antigas. O Agro do Rianxo, viría do vocábulo latino relaxum terreo moi chan.

Dende logo que no lugar das Cortes nunca existiu o topónimo A Seara, nome que hoxe en día se lle puxo a grande urbanización que nel se constrúe. Sen embargo o emprego da Seara fixo desaparecer os topónimos en onde se asenta que son os seguintes: O Trabanso, O Pumariño, A Tenza da Rebolteada, Agro dos Pachóns, Agro do Muíño, Cortiñas do Porto, Nogueira, Brañiña... Tampouco o colexio “Agro do Muíño”, esta ubicado en ese topónimo, senón no Agro dos Pachóns.

No hay comentarios:

Publicar un comentario