lunes, 14 de noviembre de 2011

Libro de fundacións XXX

Trigesima fundación.

4 de abril de 1683.

Un veciño de Castrigo, D. Domingo Otero e Lago que chegara a ser cura párroco de Santa María de Cuiña e San Esteban de Vivente, no actual concello de Oza dos Ríos, volve a súa terra. Este era un dos sete irmáns fillos de María de Lago. María estivera casada con Bieito de Castrigo e Sanmamed, do cal tivera por fillo a Gregorio de Castrigo e Sanmamed. Enviudou nova en 1615 e casou en segundas nupcias con Domingo Douteiro co que tivo seis fillos máis entre os que se atopaba don Domingo. Estes son os ascendentes das familias do lugar de Castrigo que o longo do tempo foron mudando os apelidos e multiplicándose. Aínda así durante o s. XVII houbo diferencias entre os bens de María de Lago entre os Outeiro e Gregorio de Castrigo e os seus descendentes.
Don Domingo ven a cumprir cos derradeiros desexos de seu irmán Alonso. Hipoteca varios bens para fundar cinco misas perpetuas. Tres na octaba de San Xoán, outra por Santa Cruz e outra por Nosa Señora da O.

A máis das veces non é posible coñecer moito das persoas antes da metade do s. XVII por mor da falta de documentación. Sen embargo, neste caso a través dos expedientes de Sagradas Ordenes coñecemos a súa partida de bautismo:

 
En veinte de octubre de mill y seis cientos y veinte años bautisse yo antº gomes de parapar rector de san Juº de ortoño un hijo a domingos de Otero y a mª de lago su muger llamase Domingos fueron padrinos Rº Giradles y Lucia de adoufe vecinos de Sª Mª de los Angeles y lo firmo Antº Gomez el qual rotulo lei a los testigos de atrás y dixeron era el propio por estaren algunos de los presentes

No hay comentarios:

Publicar un comentario