miércoles, 21 de octubre de 2009

As Cortes VIII.

Ano 1849.


Non parece haber relación entre o feito de ter habido dous foros no lugar no s. XVI e que tradicionalmente se fale de Cortes de arriba e de abaixo. No s. XVI os administradores do conde fan dous foros, un por cada veciño que vive no lugar, para evitar que existan disputas entre ambos a hora de pagar a renda, pero é moi probable que os casares das Cortes estiveran todos xuntos en torno a actual Cortes de Arriba. É posteriormente cando ó aumentar a poboación aparecen ambos núcleos claramente diferenciados.


Portada de pergamiño do prorrateo do lugar de Cortes, ano 1849De tódolos xeitos o preito e novos foros de mediados do s. XVIII deberon causar un fondo impacto nos veciños, xa que a partir de ese momento coidáronse moito de pagar integramente a renda e sobre todo repartila xustamente. Cara 1849, a un século do preito e do novo foro, os descendentes de aqueles multiplicáronse e ademais non viven todos no lugar.


Inventario dos bens de José Mariño

Por eso xúntanse e encárganlle a D. Benito Lapido, perito e veciño da parroquia, que lles faga un novo prorrateo da renda do lugar. De este documento desprendese que a mediados do s. XIX había nas Cortes 102 persoas con bens, e o lugar contaba con 14 casas, que eran as de:


Cortes de Arriba


Propietario / Propiedade / area(cuartillos/m2)


 • Manuel Salaño Acosta. Casa principal e horta. 50 / 1313


 • Idem. Casa térrena na Eira de mallar. 14 / 368


 • Tomasa Martínez. Casa, eira e horta. 11 / 289


 • Vicente Antelo. Casa, eira pallete e horta. 89,66 / 2355


 • José Mariño. Casa, eira e horta. 94,5 / 2481


 • Andrés Domínguez. Casa, eira, pallete e horta. 59,5 / 1484


 • Francisco Mourelle. Casa e eira. 29,66 / 779

Cortes de Abaixo


 • José García. Casa e horta. 23,83/ 626


 • Manuel Álvarez. Casa e eira. 5 / 131


 • Juana Álvarez. Casa con parede medianera. 3 / 79


 • Vicenta Álvarez. Caseta e horta. 15,33 / 403


 • José Cabezas de Sisalde. Casa terrena. 3 / 79


 • José Campos Vilacoba, de Castrigo. Casa e palleiro. 11 / 289
No hay comentarios:

Publicar un comentario