jueves, 30 de septiembre de 2010

Os índices de matrimonios en Ortoño

De 1659 a 1894


Como tiñamos indicado en outras ocasións a Igrexa estableceu no s. XVI no concilio de Trento a obrigatoriedade de consignar por escrito os sacramentos de bautismo e matrimonio por parroquia, ademais das defuncións.

En algunhas parroquias gárdanse nos seus arquivos os libros sacramentais dende que se puxo en practica esta norma, como por exemplo en Santa María dos Ánxeles no que o primeiro libro data de 1585 . En moitas outras, algún libro ou parte do arquivo perdeuse. En Ortoño consérvanse estes rexistros dende 1658 ata a actualidade.

Os arquivos sacramentais que a Igrexa foi confeccionado dos seus fieis ó longo dos séculos teñen un caracter privado. No s XIX o Estado estableceu o Rexistro Civil imitando os que a Igrexa levaba moito tempo realizando, para consignar a identidade dos cidadáns.

Algúns dos libros do arquivo parroquial de Ortoño depositados no A.H.D.

Por disposición dos prelados composteláns dispúxose un Arquivo Diocesano onde se depositen estes libros ata comezos do s. XX, quedando nas parroquias o último século de estes rexistros.

Na maior parte dos casos, a consulta de estes rexistros é a única forma de achegarnos os nosos devanceiros e estudialas súas xenealoxías. A parte do arquivo máis antiga de Ortoño foi depositada, hai xa algúns anos, no Arquivo Histórico Diocesano para a súa conservación e tamén a súa consulta. Devido ó cambios o longo do tempo, na forma e no contido das partidas sacramentais, os datos máis interesantes corresponden os consignados nos matrimonios. As razóns son varias. Primeiro son un número menor ós bautizados, ou sexa ós nacidos. As partidas de bautismo conteñen toda a información que se pode buscar en tres xeracións pero antes de 1775 non se consignan os avós, e sobre todo porque nos matrimonios coñécense os pais dos contraentes e a súa procedencia, o que nos informa das distintas ramas da familia.


Hoxe publicamos neste espacio un documento singular: o índice de matrimonios de Ortoño de 1659 a 1894, que veñen sendo o dos libros depositados no A.H.D. Trátanse das 1464 partidas de matrimonio que se consignaron e se conservaron entre esas datas. Están ordenadas cronoloxicamente por anos, e das que soamente proporcionamos o nome dos contraentes. Tamén incluímos o libro e a numeración que ten no A.H.D. para poder encontralas mellor. Esperamos que sexan de axuda.

No hay comentarios:

Publicar un comentario