sábado, 20 de noviembre de 2010

Libro de fundacións I

O día cinco de xaneiro de 1682, véspera da festa da epifanía, presentase Antonio Tubío ante Martín Freire e Andrade e Juan Barreyro, presbíteros, para fundar unha misa.


Antonio era veciño do lugar de Punxeiras altas e estaba casado con María de Raíces. Quizais fose oriúndo de Framil na parroquia de Santa María de Viduido, xa que puido terse casado ca filla de Antonia González segunda muller de seu pai, Francisco Tubío, que antes estivera casada con Juan de Raíces da Punxeira; costumes estas dos casamentos dobres moi estendidas no pasado.

Dende a súa fundación comeza a cumprila o mesmo Antonio Tubío, pero antes da súa morte fano outras persoas alleas o parecer a súa familia. Así encárganse despois del os herdeiros de Antonia Brava e cara 1710 faino Domingo Pachón, veciño tamén das Punxeiras. Seguramente estes eran os que traballaban os bens hipotecados a través de un arrendamento da familia do fundador.

Pasado o tempo semella que o gravame volve o seo familiar, xa que en 1774 pagaba a misa Antonio Otero, o neto de Antonio Tubío. Este fíxoo ata principios do s. XIX e continuouno facendo seu fillo D. Manuel Otero, presbítero, sendo consignado o seu pagamento dende 1823 ata 1828. Despois desta data non hai máis datos o que nos impide saber ata cando se cumpriu esta fundación.
Arbore xenealóxica dos Raices-Otero-Vilacoba da Punxeira, dende mediados do s XVII ata finais do XIX.

Así é todo e con axuda de outra documentación, hoxe temos identificado a casa e a familia a que corresponden estas persoas no lugar de Punxeiras Altas. Podemos ver así a evolución e entronque con outras familias como a evolución do seu apelido que comezou co de Raíces, logo pasou a Outeiro-Otero e finalmente ata hoxe a Vilacoba.

No hay comentarios:

Publicar un comentario