domingo, 15 de mayo de 2011

O libro de fundacións XX

Vinteava fundación11 de decembro de 1669


Ante Antonio López Rocha, escríbano da Súa Maxestade, e notario apostólico, afincado no lugar de Guitiande da veciña parroquia dos Ánxeles, coparece Andrés Barreiro, clérigo presbítero e veciño do lugar de Maguxe.

Disque seu pai Domingo Barreyro, fixéralle escritura de patrimonio para que se puidera ordear de orden sacro. A nai deste, María de Caxade casada con Juan Barreiro de Maguxe, posiblemente oriúnda de Luou, deixara polo seu testamento ante Domingo Freire, escriban de número da Maía unha misa por San Xoán de Xunio, a cal comprometese a pagar seu neto Andrés.Estes Barreiro, como xa dixemos na fundación anterior, teñen unha fonda implantación no lugar. Así aquel Juan de Barreyro casado con María de Caxade seguramente fora a segunda voz dunhas das tres partes de Maguxe presentada en 1630. Seus pais puderon ben ser Juan Barreyro o vello de Maguxe e Dominga González e seus avós Domingo do Barreyro o vello casado con María do Sebe. De tódolos xeitos tratase, con gran probabilidade, de un apelido toponímico procedente do lugar do Barreiro da veciña parroquia de Bugallido.

No hay comentarios:

Publicar un comentario