domingo, 21 de junio de 2009

Fontes para historia da parroquia
Sendo a nosa unha parroquia do eido rural, sen grandes centros históricos de poboación, e moi difícil atopar e identificar documentación referente a súa historia, o igual que a maior parte das demais parroquias do arceprestazgo.
Sen embargo, un resto da nosa historia común quedou consignado na toponimia, ou conxunto dos nomes de lugar. Os nomes de lugar foron postos en distintas épocas por distintas persoas e neles deixaron a súa forma de falar e de indicar e describir cousas, persoas, sucesos, etc.. A toponimia, debido a que é a parte máis conservadora da lingua, convertese en unha ferramenta moi útil para axudar a reconstruír a historia. Ademais dos nomes de lugar como Sisalde ou Carballido, ou todos os demais lugares que compoñían a primitiva vila romana que se converteu na nosa parroquia, existen outros pequenos topónimos englobados dentro de cada lugar.
Todos coñecemos algún. Por exemplo: Montelle no Pedregal, Castrellón en Lapido, O Gindo en Carballido, Uris en Castrigo, A Pereiriña en Ortoño, e moitos máis. Todos estes nomes de parcelas, campos, cortiñas, montes, etc, son os que se denomina microtopónimos.
Estes pódense encontrar na documentación do arquivo parroquial, e nos arquivos notariais e de xustiza, que engloba, sobre todo, legaxos dende o s. XVI ata o XIX. Pero a súa búsqueda é moitas veces imposible dado o grande número de documentación dos arquivos, sendo en estes casos de grande axuda a documentación privada que os veciños conservan, xa que logo, moitas veces tratase de copias dos mesmos documentos.
De aquí en diante, en próximas entradas, iremos mostrando os microtopónimos de cada lugar ou aldea, ademais de un estudio cartográfico sobre a súa ubicación e extensión tanto do lugar como dos topónimos que o forman, e facendo referencia a documentación histórica manexada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario